Polityka prywatności

Polityka prywatności dotyczy serwisu https://f-1.pl/ (dalej „SERWIS”) prowadzonego przez:

Arkadiusza Gogolewskiego prowadzącego działalność gospodarczą jako „” F1 ” ARKADIUSZ GOGOLEWSKI” z siedzibą w Czersku ( Podgórna 4a 89-650 Czersk) która została wpisana do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonego przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii (https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx) i której nadano numer NIP 5551218654.

.

 (zwanego dalej „ADMINISTRATOREM”)

DANE OSOBOWE

W przypadku skorzystania z dostępnych na SERWISIE formularzy lub przesłania korespondencji na adres biuro@f-1.pl lub inny z domeny f-1.pl. Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.)

 • ADMINISTRATOR Twoich danych osobowych to: Arkadiusz Gogolewski
 • Kontakt z ADMINISTRATOREM: We wszystkich sprawach związanych z Twoimi danymi osobowymi możesz skontaktować się za pośrednictwem, e-mail: biuro@f-1.pl telefon883 345 129 pisemnie: F-1.pl
  Podgórna 4a 89-650 Czersk.
 • Podstawa i Cel do przetwarzania Twoich danych osobowych: Twoje dane są przetwarzane w celu złożenia oferty lub wykonania umowy. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.), Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 683 z późn. zm.). Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 
 • Kto ma wgląd w Twoje dane osobowe: podmioty zapewniające obsługę księgową przedsiębiorstwa, podmioty zapewniające obsługę prawną przedsiębiorstwa, upoważnieni pracownicy i zleceniobiorcy, podmioty dokonujące przewozu produktu oraz świadczące obsługę płatności. Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 • Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe: Twoje dane osobowe przechowujemy przez okres 6 lat w celu rozpoznania Twoich roszczeń lub zapewnienia Ci obsługi posprzedażowej. 
 • Twoje prawa, czyli przysługuje Ci: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopiiprawo do sprostowania (poprawiania) swoich danychprawo do żądania usunięcia danychprawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu z uwagi na szczególną sytuację, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczegoprawo do przenoszenia danych. 
 • Jak skorzystać z przysługujących Ci praw: w celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: kontakt@gregormedia.com.pl, zadzwoń pod numer: 883 345 129
 • Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych:
  • podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne
  • podanie przez Ciebie danych jest warunkiem zawarcia umowy 
 • Informacja o braku podania danych:
  • możemy odmówić złożenia oferty 
  • możemy odmówić zawarcia umowy

ADMINISTRATOR zapewnia, że chroni Twoje dane zgodnie z obowiązującym prawem oraz normami ochrony bezpieczeństwa.

POLITYKA COOKIES

 • Ciasteczka (ang. cookies) stanowią informacje tekstowe przesyłane do Ciebie przez serwer www. Ciasteczka są zapisywane i przechowywane na Twoich komputerach, tabletach, smartphonach lub podobnych urządzeniach. 
 • Ciasteczka zawierają informacje o stronie, z której pochodzą, unikalny numer oraz ich czas przechowywania. 
 • Ciasteczka służą nam do:
  • optymalizacji korzystania z SERWISU,
  • dostosowania zawartości stron do Twoich preferencji,
  • do statystyk (są one anonimowe).
 • W ramach SERWISU możemy stosować następujące rodzaje ciasteczek:
  • ciasteczka „niezbędne” do korzystania z serwisu (np.: uwierzytelniające pliki),
  • ciasteczka „od bezpieczeństwa” (np.: odpowiedzialne za wykrywanie nadużyć),
  • ciasteczka „od informacji” (np.: zbierające informacje o sposobie korzystania z SERWISU,
  • ciasteczka „od pamiętania” (np.: odpowiedzialne za zapamiętanie i Twoich ustawień w zakresie języka, regiony, rozmiaru czcionki etc.).
 • Korzystając z SERWISU wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z niniejszą polityką. 
 • Aby zrezygnować z korzystania z ciasteczek zmień ustawienia wykorzystywanej przez Ciebie przeglądarki (Explorer, Chrome, Opera etc.) lub zaprzestań korzystania z SERWISU.
Strona główna